ÖZGEÇMİŞ

 

Kişisel Bilgiler

Soyadı: Özturan

Adı: Meltem Seba

Akademik Pozisyonu: Profesör – Yönetim Bilişim Sistemleri

İdari Pozisyonu: Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Akademik Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi

Doğum Tarihi: 19 Mart 1956

Doğum Yeri: Ankara, Türkiye

Medeni Durumu: Evli, bir çocuk

İş Adresi: Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü , Bebek, 34342, İstanbul - Türkiye

İş Telefonu: (90) 212 359 70 18

İş Faks: (90) 212 287 32 97

E-posta: meltem.ozturan@boun.edu.tr

 

Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer

Lise: Robert Kolej (1973)

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (1977)

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler (1987)

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler (1989)

Doçentlik: Sistem Analiz (1996)

Profesörlük: Yönetim Bilişim Sistemleri (2003)

 

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Akademik Pozisyonlar

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi [Profesör] (2003 -     )

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi [Doçent] (1996 - 2003)

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi [Yrd.Doç.] (1995 - 1996)

Teknik Programlar Bölümü Öğretim Üyesi [Yrd.Doç.]  (1989 - 1995)

Teknik Programlar Bölümü Öğretim Görevlisi (1984 - 1989)

 

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki İdari Görevler

Rektörlük

    Rektör Danışmanı (2012 - 2014)

    Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2006 - 2013) (2014 -     )

    Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı (2001 - 2008) (2012 - 2014)

    YÖKSİS Komisyonu Başkanı (2013 - 2014)

    Sosyal Tesis İşletmesi Yürütme Kurulu Başkanı (2012 - 2014)

    Kiralama Komisyonu Başkanı (2012 - 2014)

    Bilgi İşlem Merkezi Müdürü (1996 - 1998)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

    Yönetim Bilişim Sistemleri Lisansüstü Programları Ana Bilim Dalı Başkanı (1999 - 2000) (2011 - 2012) (2017 - 2018)

    İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programları Başkanı (2004 - 2007) (2018 -     )

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

    Müdür (1995 - 1996) (2000 - 2008)

    Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı (1999 - 2000) (2011 - 2012) (2017 - 2018)

    Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı (1996 - 1999)

Meslek Yüksekokulu

    Müdür (1993 - 1996) (2000 - 2008)

    Müdür Yardımcısı (1987 - 1993)

    Teknik Programlar Bölüm Başkanı (1990 - 1993) (1996 - 2000)

    Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı (1985 - 1992)

 

Boğaziçi Üniversitesi’nde Üye Olunan Kurullar / Komisyonlar

Kurullar (İdari Görev Nedeniyle Doğal Üyesi Olunan Kurullar Listeye Konmamıştır)

Üniversite Yönetim Kurulu (2003 - 2007)

Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Kurulu (2006 -     )

Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Kurulu (1994 -     )

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu (2020 -     )

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Kurulu (2011 -     )

Mediko Sosyal Yürütme Kurulu (2012 - 2014)

Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu (2006 – 2008)

Döner Sermaye Yürütme Kurulu (2004 – 2008)

Akademik Dış İlişkiler Etik Kurulu (2001 – 2008)

Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İçin Üniversite Seçim Kurulu (2001 – 2006)

Bilgi İşlem Merkezi Yönetim Kurulu (2000’den önce)

Komisyonlar

BT Personeli Alım Sınavı Komisyonu (2018 -     )

İsim Verme Komisyonu (2017 -     )

UBYO’nun Yeniden Yapılandırılması Komisyonu (2019)

Ünvan Değiştirme Sözlü Sınav Kurulu (2019)

Üniversitelerde Yönetim Yapılanması Çalışma Komisyonu (2016 - 2017)

Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi Komisyonu (2008 - 2010)

Sözleşmeli Yabancı Öğretim Elemanı Performans Değerlendirme Komisyonu (2006 – 2008)

Mekan Kiralama Komisyonu (2005 – 2006)

Yayın Komisyonu (2003 – 2007)

Diploma Töreni Ödül Komisyonu (2002 – 2008)

Uzaktan Eğitim Komisyonu (2000 – 2004)

Etik Kurallar Komisyonu (2000 – 2001)

Sürekli Eğitim Komisyonu (2000 – 2001)

Bilgisayar Okur Yazarlık Komisyonu (2000’den önce)

Kütüphane Komisyonu (2000’den önce)

İdari Birimlerde Otomasyon Komisyonu (2000’den önce)

Yerleşim Komisyonu (2000’den önce)

Mazeret Komisyonu (2000’den önce)

Özürlü Öğrenciler Komisyonu (2000’den önce)

Yurt Komisyonu (2000’den önce)

Yukarıda listelenenler dışında Yüksekokul ve Bölüm bünyesinde de bir çok kurul / komisyonda görev alınmıştır.

 

Boğaziçi Üniversitesi’nde Yeni Akademik / İdari - Birim / Program Kurma Faaliyetleri

Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği ve Uluslararası Ticaret alanlarında lisans eğitimi veren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması için yürütücülük görevi ve bu Yüksekokul’un ilk müdürü

Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin kurulması için yürütücülük görevi ve bu Merkez’in ilk Yürütme Kurulu başkanlığı

Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşturulması için yürütücülük görevi ve bu Merkez’in ilk başkanı

Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalı doktora programı oluşturulması için yürütücülük görevi ve bu programın ilk başkanı

İşletme Bilişim Sistemleri anabilim dalı tezli yüksek lisans programı oluşturulması için yürütücülük görevi ve bu programın ilk başkanı

İşletme Bilişim Sistemleri anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programı oluşturulması için yürütücülük görevi ve bu programın ilk başkanı

Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalı yüksek lisans programı oluşturulması için yürütücülük görevi ve bu programın ilk başkanı

Öğrenme Kaynakları Birimi kurulması için yürütücülük görevi ve bu Birim’in ilk koordinatörü.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu üyeliği

 

Profesyonel Tecrübe

AK-AL Tekstil Sanayi A.Ş.’de Araştırma ve Kontrol Mühendisi (1982 – 1984)

Türkkablo A.Ş.’de Analist Programcı (1981 – 1982)

Hamamcıoğlu A.Ş.’de Genel Müdür Asistanı (1980 – 1981)

 

Araştırma Alanları

Bilişim Sistemleri Geliştirilmesi

İş Süreçleri Yönetimi

Bilişim Sistemlerinin Entegrasyonu

İşletme Fonksiyonlarının Dijitalleştirilmesi

İş Zekası

Kurumsal Bilgi Sistemleri

Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi

Sosyal Medya Büyük Veri Analizi

E-Öğrenme

E-Turizm

Yapay Sinir Ağları Uygulamaları

KOBİ’ler ve BT

 

Yürüttüğü Araştırma Projeleri

Türk Şirketleri İçin Endüstri 4.0 Hazırlık Yol Haritası Geliştirilmesi

# Europehapinessmap: Gayri Safi Milli Mutluluk için Sosyal Medya Büyük Veri ile Çok Dilli Duygu Analizi için Bir Çerçeve

Sosyal Medya Büyük Veri Zaman Serisi Duygu Analizi Sonuçları ile Google Eğilimlerinin Karşılaştırılması

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Belediyelerde Benimsenmesi: İstanbul Vakası

Ortak Araştırmalar İçin İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Mobil Sanal Ağ Operatörleri Pazar ve İsterler Analizleri

Kurumsal Eğitimlerde E-Öğrenme

İş Süreçleri Yönetimi Yazılımlarının Değerlendirilmesi için bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

İş Süreçleri Yönetimi Yazılımlarının Değerlendirilmesi için bir Model Geliştirilmesi

Türkiye’deki Seyahat Acentelerinde Internet’in Pazarlama Kanalı Olarak Kullanımı

Web ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Uydu Kent Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Bilişim Teknolojisinin KOBİ’ler Üzerindeki Rolü ve Etkisi

Beton Mukavemet Tahmini için Sinir Ağları Yaklaşımı

Internet Tabanlı Öğrenim Ortamı Geliştirilmesi 

Bilgisayar Ağları Ortamının Türkiye’de Eğitim Ortamı Olarak Değerlendirilmesi

Yarı-Yapısal Problemler İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi

Sorgulama Sistemi İçin Kullanıcı Arayüzü Tasarımı ve Uygulaması

Çok Kullanıcılı Ortam İçin Yazılım Geliştirme

Türkiye’de Girişimciliğin Gelişmesi için bir Model Geliştirilmesi

 

Yürüttüğü / Danışmanlık Yaptığı Profesyonel Projeler

CANIAS ERP Android İstemci Yazılımı Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Kullanılabilirlik Testi – IAS Yazılım ve Servis A.Ş.

Finans Bilgi Sistemi Geliştirilmesi - Boğaziçi Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Amaçlı, Bilgisayar Ağlarında Sanal Kampus ve Sanal Sınıf – AB Yazılım A.Ş.

Mezunlar Derneği Portal Sitesi Geliştirilmesi – Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

Öğrenci İşleri Yönetim Bilişim Sistemi Geliştirilmesi – İstanbul Amerikan Robert Koleji

İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı Değerlendirilmesi – Bizitek A.Ş.

Yönetimsel Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi – Boğaziçi Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Dersleri Tasarımı – Doğuş Yüksek Eğitim Enstitüsü

Sürekli Eğitim Programlarının Başlatılması – 9 Eylül Üniversitesi

Sanal Mobil Ağ Operatörleri (SMAO) ile İlgili Pazar ve Altyapı Gereksinimleri – Bizitek A.Ş.

Ulusal Çevre Bilgi Sistemi Veri Tabanı Tasarımı – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı

Websitesi Geliştirme - Kampüs A.Ş.

Bilişim Sistemi Ön Analizi – Kaban Makina A.Ş.

Bilişim Sistemi Ön Analizi – Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Topluma Girişimci Bireyler Kazandırılması – Avrupa Birliği Komisyonu (TR0205.01/002/02/55)

Turizm Bilgi Dağıtım Merkezi Otomasyonu – Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

GSM Satış Otomasyon Sistemi Geliştirme – Avrupa Pazarlama A.Ş.

 

Verdiği Dersler (Boğaziçi Üniversitesi / Bahçeşehir Üniversitesi / İstanbul Üniversitesi / Galatasaray Üniversitesi / Özyeğin Üniversitesi / Doğuş Üniversitesi / Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Corporate Information Systems (Kurumsal Bilgi Sistemleri)

Enterprise Information Systems (Kurumsal Bilgi Sistemleri)

Assessment Methodologies for Information System Projects

Integrated Information Systems (Bütünleşik Bilişim Sistemleri)

Information Systems Development (Bilişim Sistemleri Geliştirilmesi)

Object Oriented Modeling (Nesneye Yönelik Modelleme)

Systems Modeling and Design (Sistem Modelleme ve Tasarım) [Internet Tabanlı]

Systems Analysis, Modeling and Design (Sistem Analiz, Modelleme ve Tasarım)

Systems Analysis and Design (Sistem Analiz ve Tasarım)

Information Systems Project Management (Bilişim Sistemleri Proje Yonetimi)

Evaluation of Information Technology Investments (Bilişim Teknolojisi Yatırımlarının Değerlendirilmesi)

Project Management (Proje Yönetimi)

Software Development Project (Yazılım Proje Yönetimi)

Management Information Systems (Yönetim Bilişim Sistemleri)

Quantitative Analysis for Decision Making (Karar Vermede Sayısal Yöntemler)

Information Systems and Technologies (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri)

Senior Seminars in MIS (Yönetim Bilişim Sistemi Seminerleri)

E-Business (Elektronik İş)

Design and Management of Internet Information Services (Internet Bilişim Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi)

Design and Planning of Civil Engineering Systems (İnşaat Mühendisliği Sistemlerinin Tasarımı ve Planlaması)

Operations Research (Yöneylem Araştırması)

Quantitative Techniques (Sayısal Yöntemler)

Research Methodology (Araştırma Yöntemleri)

Numerical Methods (Sayısal Yöntemler)

Programming Languages (Programlama Dilleri)

Statistics (İstatistik)

Bilgisayar Uygulamaları (Computer Applications)

Introductory Computing for Business (İşletmelerde Başlangıç Düzey Bilgisayar Kullanımı)

Management Information Systems for Civil Engineers (İnşaat Mühendisleri İçin Yönetim Bilişim Sistemleri)

Introduction to Automatic Data Processing (Otomatik Veri İşlemeye Giriş)

 

Yönettiği Doktora Tezleri (Tamamlananlar)

A Social Media Big Data Mining Framework for Detecting Sentiments in Multiple Languages (Mustafa Coşkun – 2018 [ BAP Tez Ödülü])

 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlananlar)

Mobile Online Class Notes: Usage Patterns of Secondary Students in Turkey (Furkan Taşel – 2021)

ICT Adoption and Digitalization of Business Processes in Service Sector SMEs: Case of Turkey (Rafet Karaoğlu – 2020)

Agile Versus Traditional Approaches to IT Project Management: A Comparison of Critical Success Factors (Hatice Ergüder – 2019)

The Effect of Organizational Citizenship Behavior and Teamwork on the Success of IS Projects (Sibel Bezirgan – 2019)

Developing a Turkish-Language Recommendation System Based On User Conversations (Murat Elifoğlu – 2018) [ Danışman]

Critical Success Factors for E-Municipality Implementation: The Case of Istanbul (Mustafa Can Büken - 2018)

Application of Various Machine Learning Approaches to Estimate Liquefaction Risk (Amin Shoari Nejad – 2016) [ Danışman]

A Web Based Multi-Criteria Decision Support System for Department Selection Process of Vocational High School Students (Mustafa Coşkun – 2013)

Awareness and Usage Factors of E-Municipality Services: The Case of İstanbul (Hacer Özge Demir – 2013)

Attitudes and Behaviour of Young Mobile Phone Users: Case of Turkey (Nurdan Ökten – 2013)

Diffusion of GIS at Municipalities in İstanbul (Mahmut Çavur – 2012)

Development of a Data Mining Software on Higher Educational Data (Osman Yücel – 2012) [ Danışman]

Opportunities and Limitations of Using OLAP Cubes for Business Intelligence Reporting in Banking (Onur Can Ulaş – 2011)

Critical Human Success Factors for ERP Implementation through Its Lifecycle (Nüket İyigün – 2011)

Framework for Evaluation of Purchasing Process in ERP Systems in Terms of Internal Control Risks (Derya Acar – 2010)

Development of a Decision Support System for Evaluation of Business Process Management Systems (İsmail Cingil – 2009)

Prediction of Stock Price Direction by Artificial Neural Network Approach (Doğaç Şenol – 2008)

Strategic Value Analysis of Information Technology Investments (Birgül Arslan – 2008)

Implementation Difficulties of Hospital Information Systems: A Case Study in a Private Hospital in Turkey (Yaşar Özge Sağıroğlu – 2006)

Business Process Redesign for the Adoption of Travel Agencies to E-Business (Burcu Kuleli – 2005)

 

Yürüttüğü Yaşamboyu Eğitim Programları

Bilgisayar Programcılığı

Etkin Yöneticilik

Havaalanı Yönetim Programı - LASAcademie

Havaalanı Yönetim Programı - LimakASI

İkinci Bahar Akademi

İş Liderliği Programı - Kapital Bank

İş Liderliği Programı - Rabita Bank

İş Süreçleri Yönetimi - Mercedes C-Manager

İş Zekası ve Analitiği Programı

İşletmelerde Bilişim Sistemleri

KOBİ’ler için Bilişim Sistemleri (Internet-Tabanlı)

Liderlik Programı - KEDS Academy

Nesilden Nesile Yönetim Akademisi – INGBank

Ofis Otomasyon Sistemleri

Öğretmenler için Bilişim Teknolojisi Eğitimi - Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı

Personel için Bilişim Teknolojisi Eğitimi - T.C. Garanti Bankası A.Ş.

Profesyonel Gelişim Seminerleri (Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma)

Proje Yönetimi - PTT

Proje Yönetimi Programı (PMI Uyumlu)

Teknik Program - KEDS Academy

Topluma Girişimci Bireyler Kazandırılması – İşKur AB Hibe Fonu

Web Sayfası Geliştirme (HTML)

 

Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Verdiği Dersler

Bilişim Sistemlerinin Temelleri

Dijital Dünyanın Altyapısı

Finansal Analiz

İş Mükemelliği için İş Zekası

İş Süreçleri Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Ms Access

MS Power BI

Ms Project

Operasyon Yönetimi

Oyun Teorisi

Proje Planlama ve Değişim Yönetimi

Proje Yöneticisinin Özellikleri

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Vaka Çalışması

Proje Yönetiminde Organizasyonun Etkileri

Proje Yönetiminin Temelleri

Proje ve Malzeme Değişiklik Yönetimi

Sistem Analiz ve Tasarım

Şirket Yönetiminde İş Zekası

Veri Modelleme, Görselleştirme ve Raporlama

Web Sitesi Geliştirme

 

İşe Alım / Katılımcı Kabul için Sınav Organizasyonu ve / veya Soru Hazırlanması

Havaalanı Yönetim Programı - LASAcademie

Havaalanı Yönetim Programı - LimakASI

VakıfBank

Türkiye İş Bankası

TMSF

Türk Telekom

Zorlu Holding

 

Editörler / Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri

The International Journal of E-Adoption (IJEA)

Global Journal of Computer Sciences

Acta Infologica

Yükseköğretim Dergisi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluş Üyelikleri (Devam Eden / Biten)

TRAIS – AIS Türkiye Temsilciliği (kurucu üye ve kurucu başkan)

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansları Danışma Kurulu

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi (yedek)

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Bilimsel Çalışma Grubu

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Akademik Değerlendirme Kurulu

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Ulusal İnovasyon Girişimi, İnovasyon İçin İnsan Kaynağı ve Yetenekler Çalışma Grubu

Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Danışma Kurulu Üyesi

TBV Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu

Türkiye Bilişim Vakfı (kurucu üye)

Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti

Internet Teknolojileri Derneği

 

Ödüller
2020 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2019 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2018 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Tayınları Teşvik Ödülü

2018 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2018 Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Teşvik Desteği Ödülü

2017 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2016 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2016 Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Teşvik Desteği Ödülü

2015 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2014 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2014 Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Teşvik Desteği Ödülü

2013 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2013 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2012 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2012 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2012 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2012 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2012 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2012 Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Teşvik Desteği Ödülü

2011 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2011 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2010 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2010 Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Teşvik Desteği Ödülü

2009 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2006 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2006 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

2004 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Hizmet Ödülü

2004 Türkiye Bilim Akademisi (TÜBABilimsel Yayın Desteği Ödülü

2004 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Desteği Ödülü

2004 Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Teşvik Desteği Ödülü

2003 Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

1991 Boğaziçi Üniversitesi Genç Öğretim Üyesi Rektörlük Ödülü